بهره‌برداری از ۴ طرح تراکتورسازی با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیاردی با حضور رئیسی