شهرخبر

من اولین فردی بودم که تغییر ساعات اداری را مطرح کردم

من اولین فردی بودم که تغییر ساعات اداری را مطرح کردم

*بهترین مطالعات در این باره را در دنیا دانشگاه شیکاگو انجام داده است. این دانشگاه در یازده سال مطالعاتش به این جمع‌بندی رسید که این تغییر ساعت رسمی در مصرف انرژی خیلی تاثیری ندارد و فیزیولوژی بدن را هم به هم می‌ریزد و حالا مشکلات روحی و روانی خاص خودش را دارد. ماه اول هر شش ماه یکباری که ساعت تغییر می کند بی نظمی عجیبی در زندگی مردم به وجود می‌آید. در باره بقیه جهان ما هیچ مطالعات مستندی نداریم. هفتاد درصد جمعیت دنیا الآن دیگر ساعت‌ها را تغییر نمی‌دهند. این موضوع جهانی است. در روزی که ما در مجلس داشتیم بحث می‌کردیم تا ساعت تغییر نکند و قانون وضع می‌کردیم، به طور اتفاقی همان روز هم پارلمان آمریکا همین را مصوب کرد تا ساعات تغییر نکند.

* مطالعات دولت در زمان احمدی‌نژاد با مطالعات دولت روحانی در همین باره دو تا چیز متفاوت را می‌گفت. جالب اینکه هر دو پژوهش مربوط به مرکز پژوهش‌های وزارت نیرو در دو دولت دو نتیجه متضاد بوده.

*این مطالعات در دولت روحانی نشان می‌داد که از نظر مصرف انرژی تاثیر دارد درحالی که رییس مرکز پژوهش‌های وزارت نیرو در زمان احمدی نژاد گفته بودند هیچ تاثیری ندارد.

*ما در ایران ساعت را جلو و عقب می‌بریم و زندگی کل مردم را در کل سال تحت شعاع قرار می‌دهیم فقط به خاطر سه ماه تابستان و دولت و کارمندانش؟ خب دولت ساعت کار کارمندانش را در فصل گرما عقب و جلو ببرد. کشور هم که پهناور است و شرایط اقلیمی یکسانی ندارد. یک جا فصل گرم زودتر شروع می‌شود و یک جا دیرتر. ایران کشور بزرگی است. بسته به استان و جغرافیا و اقلیم دولت می تواند ساعت کار اداری در فصول گرم و سرد با در نظر گرفتن اقلیم هر استان را توسط استانداری‌ها تغییر دهد.
*کارمندان مستخدم دولت هستند و باید بگویند چشم. ارباب رجوع هم می‌تواند مثل قبل از ساعت هشت به بعد به مراکز اداری مراجعه کند. ارباب رجوع که در اختیار خودش است.

*یعنی اگر الان به خاطر گرما، قرار می‌شود کارمند زن ساعت شش اداره برود، اگر ساعت جلو رفته بود، از نظر شرایط روشنایی کوچه و شرایط همان شرایط ساعت هفت جدید بود. شش الآن همان هفت جدید است. فرقی ندارد. بیشتر بعد روانی دارد این موضوع که چرا دارند ساعت شش می‌روند سر کار؟
*حتی گرفتن یک میانگین نیم ساعتی هم باز نسخه پیچی برای کل کشور پهناور است که دارای اقلیم‌های متفاوت است. پس اشتباه است. شمال غربی ایران با جنوب شرقی‌اش کلی تفاوت دارد. به جای این ساعت کار رسمی اداره ها تغییر کند به جای تغییر ساعت کل کشور.

*دولت در زمان تصویب طرح گفت من هیچ نظری ندارم و مخالفت نکرد. در صحن که طرح آمد دولت رسما اعلام کرد ما هیچ نظری نداریم. الآن هم در قانون دیده شده که دست دولت برای تغییر ساعت کاری باز باشد.