شهرخبر

از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس

بخشی از این محوطه باستانی که در نزدیکی نیشابور قرار گرفته‌است، به صورت سایت موزه درآمده و مورد بازدید گردشگران قرار می‌گیرد.

از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس

شادیاخ یکی از مشهورترین محله‌های شهر قدیم نیشابور بوده و با وسعت حدود ۳۶ هکتار در قسمت غرب محوطه شهر کهن نیشابور (کهن دژ) واقع شده است.

به گزارش سلام نو به نقل از مشرق، این محوطه باستانی هفت فصل مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفته است و دو برهه مهم تاریخ نیشابور دوران سلجوقی–خوارزمشاهی و دوره ایلخانی را مشخص می‌کند. محوطه باستانی شادیاخ با شماره ۱۰۹۱۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و در جنوب شرقی نیشابور فعلی واقع شده است. بخشی از این محوطه باستانی به صورت سایت موزه درآمده و مورد بازدید گردشگران قرار می‌گیرد.

از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس از منطقه شگفت‌آور شادیاخ چه می‌دانید؟ + عکس