شهرخبر

«گنبد آهنین» همچون برف آب می‌شود؟ / بلیت یکطرفه سفر سریع «فتاح» به «تل آویو» +عکس‌ها

«گنبد آهنین» همچون برف آب می‌شود؟ / بلیت یکطرفه سفر سریع «فتاح» به «تل آویو» +عکس‌ها

فارس نوشت: «اوحد حمو» مفسر امورعربی شبکه۱۲ رژیم اسرائیل گفت: رهگیری موشک فتاح به دلیل سرعت  ۱۳ ماخ و قابلیت مانورپذیری آن دشوار خواهد بود و هیچ سامانه دفاع موشکی قادر به مقابله با آن نیست.

«گنبد آهنین» همچون برف آب می‌شود؟ / بلیت یکطرفه سفر سریع «فتاح» به «تل آویو» +عکس‌ها

«گنبد آهنین» همچون برف آب می‌شود؟ / بلیت یکطرفه سفر سریع «فتاح» به «تل آویو» +عکس‌ها

2121