کمبود تقاضا در بورس / تداوم افت ارزش معاملات در روز چهارشنبه