شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#صدا و سیما#تلویزیون#پاییز#مجموعه

بازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیل

سید مصطفی تهرانی

پیمان جبلی به همراه محسن برمهانی معاون سیما، مهدی نقویان رئیس مرکز سیمافیلم و جمعی دیگر از مدیران تلویزیون به پشت صحنه دو مجموعه تلویزیونی فراری و رحیل رفت که قرار است در فصل پاییز شروع قسمت‌های آغازین آن از شبکه های سیما باشد.

بازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیلبازدید رئیس صدا و سیما از پشت صحنه دو سریال فراری و رحیل