شهرخبر

سخنگوی دولت: نتیجه سازش، «تورم بی‌سابقه »بود / «صدای معترضان» در این دولت شنیده شد / تلگرام و واتساپ در اغتشاشات، ا«قدامات ترویستی» کردند

سخنگوی دولت: نتیجه سازش، «تورم بی‌سابقه »بود / «صدای معترضان» در این دولت شنیده شد / تلگرام و واتساپ در اغتشاشات، ا«قدامات ترویستی» کردند

فارس نوشت: بهادری جهرمی با بیان اینکه همه کشورها برای فعالیت سکوهای خارجی شرایطی دارند، گفت: از هر سکوی خارجی که در چارچوب قواعد فعالیت کند استقبال می‌کنیم.