آب کافی نمی خورید ؟ منتظر بروز عفونت های مجاری ادراری و افت فشارخون به همراه سرگیجه باشید