واکنش همتی به گشایش ارزی از طریق تسهیلات صندوق بین‌المللی پول/ صندوق دیگر بخشی از استکبار نیست؟