فیلم لحظه سقوط پل عظیم ! / چه سرمایه ای به باد رفت !
حجم ویدیو: 1.21M | مدت زمان ویدیو: 00:00:23

به گزارش رکنا، پل معلق در حال ساخت آگووانی-سلتانگانج در باگالپور هند فروریخت.