شهرخبر
یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۰

رسانه ها عکسی خاص از کاردار طالبان در مراسم سالگرد رحلت امام ( ره )منتشر کرده اند.

مرقد امام

عکس خاص از کاردار طالبان در مراسم سالگرد رحلت امام

عکس خاص از کاردار طالبان در مراسم سالگرد رحلت امام

عکس خاص از کاردار طالبان در مراسم سالگرد رحلت امام