شهرخبر

هم‌نشینی طالبان با نظامیان ایران در مراسم سالگرد ارتحال امام

هم‌نشینی طالبان با نظامیان ایران در مراسم سالگرد ارتحال امام

فارس عکسی از حضور نمایندگان طالبان در مراسم سالکرد ارتحال امام خمینی منتشر کرد.

هم‌نشینی طالبان با نظامیان ایران در مراسم سالگرد ارتحال امام