شهرخبر

اظهارات عجیب و غریب سخنگوی دولت: نگاه دولت بازگرداندن جوانان نخبه به کشور است

دشمنان کشور ما می‌خواهند ما نقاط مثبت‌مان را نبینیم و هرجا نقطه ضعفی وجود دارد را پررنگ نشان می‌دهند.

اهم اظهارات سخنگوی دولت به شرح زیر است:

کسی که دوست داشته باشد ما رشد کنیم، با یادآوری نقاط مثبت سعی می‌کند که روحیه ما را بالا ببرد تا جایی که نقطه ضعف وجود دارد را هم برطرف کنیم. ولی کسی که مخالف رشد ما باشد، ضعف‌ها و تلخی‌ها را پررنگ جلوه می‌دهد و بعضی اوقات نیز به دروغ تلخی‌سازی می‌کند.

دشمنان کشور ما می‌خواهند ما نقاط مثبت‌مان را نبینیم و هرجا نقطه ضعفی وجود دارد را پررنگ نشان می‌دهند.

 دشمنان به دنبال شبهه‌سازی هستند و با دروغ یا صحیح بودن مطالبی که منتشر می‌کنند، کاری ندارند؛ بنابراین با ترکیب راست و دروغ راحت‌تر می‌تواند روایت اول را داشته باشد

اگر دولت و تمام بخش‌های کشور بتوانند عقب‌ماندگی ده ساله کشور در حوزه اقتصادی را جبران کنند، در آیندن جوانان حال‌وهوای بسیار بهتری نسبت به امروز خواهند داشت.

دولت این نگاه را دارد تا با جهاد تبیین و نشان دادن نقاط مثبت کشور سعی کند جوانانی که در گذشته از کشور خارج شدند را به بازگشت به کشورشان ترغیب کند.