حمله تند پرویز پرستویی به رئیس صداوسیما؛ نمی‌خواهیم قیافه شما را ببینیم/ هنرمند برای مردم احترام قائل است