شنبه 13 خرداد 1402 تعطیل است؟
با توجه به تعطیلی روز یکشنبه و دوشنبه 14 و 15 خرداد به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی (ره) احتمال می رفت روز شنبه 13 خرداد توسط هیات دولت تعطیل اعلام شود.

با توجه به تعطیلی روز یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ خرداد به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی (ره) این احتمال وجود داشت که روز شنبه ۱۳ خرداد توسط هیات دولت تعطیل اعلام شود.

هیات دولت اما چهارشنبه هیچ تصمیمی برای تعطیلی شنبه نگرفت. شنبه 13 خرداد 1402 فعایلت ادارات و مدارس و بانکها طبق روال همیشگی ادامه دارد.