شهرخبر
رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی از بازار سهام

خروج سرمایه در هفته نزولی بورس تهران +نمودار

اقتصادنیوز: در هفته‌ اخیر خروج سرمایه از بورس در 3 روز رخ داد و در مجموع 3 هزار و 879 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.
به گزارش اقتصادنیوز ، در اولین روز معاملاتی بازار سهام در هفته اخیر پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که ارزش آن هزار و 204 میلیارد تومان بود.

خروج پول در روز یکشنبه تکرار شد و 2 هزار و 98 میلیارد تومان خارج شد. روز دوشنبه 134 میلیارد تومان به بازار وارد شد و در روز سه‌شنبه نیز 67 میلیارد تومان وارد شد. 

آخرین روز کاری هفته نیز خروج پول ثبت شد و 778میلیارد تومان سرمایه حقیقی خارج شد. 

در مجموع کل هفته اخیر 3 هزار و 879 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 776 میلیارد تومان بود. 

رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین خروج پول حقیقی در روز شنبه به شپنا تعلق داشت و نمادهای شتران، شستا و فولاد در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل حکشتی، وشهر و وسدید بیشترین ورود پول را داشتند. 

روز یکشنبه شپنا، شستا، خساپا و وبصادر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت و خزامیا، شلعاب و لپارس بیشترین ورود پول را ثبت کردند. 

روز دوشنبه که شاهد ورود پول به بازار بودیم، ختوقا بیشترین سهم را داشت و نمادهای وبملت، خنصیر و خزامیا در پی او بودند.

سه‌شنبه رمپنا بیشترین ورود پول را داشتند و در مقابل بیشترین خروج به خساپا، خزامیا، شتران و شپنا تعلق داشت.

در آخرین روز هفته نیز شپنا، وبصادر، وبملت و خاور بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند و نمادهای ونوین، وسدید و عالیس بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را ثبت کردند. 

بورس