شهرخبر

قطعه‌ای از بهشت در لرستان + فیلم

قطعه‌ای از بهشت در لرستان + فیلم
در ۱۵ کیلومتری شمال الشتر، سراب کهمان قرار دارد که از کوه گرین سرچشمه می‌گیرد و در مسیر خود درختان میوه و باغات را سیراب می‌کند. 

در ۱۵ کیلومتری شمال الشتر، سراب کهمان قرار دارد که از کوه گرین سرچشمه می‌گیرد و در مسیر خود درختان میوه و باغات را سیراب می‌کند. 

 

 رودخانه کهمان در کنار باغات و دشت‌های زیبا باعث شده این منطقه به عنوان بهشت لرستان شناخته شود.