جان کربی اعلام کرد: خبر بد آمریکا درباره مذاکرات برجام