ویدیو| ۲ تا جام خودمان گرفتیم سومی هم با ماشین می‌آید!