شهرخبر

خواص هلو از دیدگاه طب سنتی

خواص هلو از دیدگاه طب سنتی

اطبای گذشته قسمت های مختلف هلو را به عنوان ملین، مدر، ضدسرفه، درمان کننده بیماری های خونی، روماتیسم ،آمنوره و افزون براین که به عنوان درمان کننده مالاریا و ضد کرم ،قابض، تب بر توصیه می کنند.

به گزارش مشرق، اطبای گذشته قسمت های مختلف هلو را به عنوان ملین، مدر، ضدسرفه، درمان کننده بیماری های خونی، روماتیسم ،آمنوره و افزون براین که به عنوان درمان کننده مالاریا و ضد کرم ،قابض، تب بر توصیه می کنند.

می توانید از دم کرده میوه خشک وتازه و برگ هلو به منظور کاربرد درمانی روزانه یک فنجان از این دم کرده میل کنید.

(میوه خشک به مقدار ۲۰۰-۱۰۰ گرم

برگ ها به مقدار ۲۰-۱۰ گرم )

گل و برگ هلو را می توانید به عنوان تب بر ،ضد کرم، و میوه هلو را برای بیماری های پوستی به عنوان آرام کننده مورد استفاده قرار دهید.

هلو با نام علمی: Prunus persica از خانواده گلسرخ Rosaceaeاست

منبع: بهداشت نیوز