فرصت 48 ساعته کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به ساپینتو