عکس| زیباترین لحظه دربی را یک هوادار استقلالی ساخت