پرسپولیس اصلا موقعیت نداشت/ کمک کردند تا آنها قهرمان شوند