علی مرتضوی، مدیر تحلیل شرکت بین المللی اینوسلو در برنامه واچ‌لیست از اثرات تصمیم سیاستگذاران در زمینه افزایش سقف بدهی بر بازارهای مختلف گفته است.

مطالب بیشتر از مرتضوی را اینجا ببینید.