حاشیه دربی 101| توقف بازی به دلیل پرتاب اشیا و بطری آب/ اشک‌های مطهری در آغوش ساپینتو