اقدام فوری باشگاه استقلال برای تزریق روحیه به بازیکنان در روز دربی