گل‌محمدی: به تنها چیزی که فکر می‌کنیم برد و قهرمانی و گرفتن جام است