شهرخبر

روستای گردشگری کشار سفلی و علیا‌‎ در بخش کن شهرستان تهران +عکس

روستای گردشگری کشار سفلی و علیا‌‎ در بخش کن شهرستان تهران +عکس
صد آنلاین | کشار پایین یا کشار سفلی , کشار بالا یا کشار علیا روستاهایی از دهستان سولقان توابع بخش کن شهرستان تهران در استان تهران ایران است. زبان رابج مردم این روستا تاتی می باشد.از محصولات مهم روستای کشار خرمالو، گردو، عسل و لبنیات می باشد.

کشار پایین یا کشار سفلی , کشار بالا یا کشار علیا روستاهایی از دهستان سولقان توابع بخش کن شهرستان تهران در استان تهران ایران است. زبان رابج مردم این روستا تاتی می باشد.از محصولات مهم روستای کشار خرمالو، گردو، عسل و لبنیات می باشد.

 


مسیر دسترسی به این سفر یک روزه از شهر تهران، میدان شهران خیابان کوهسار جاده امام زاده داود می باشد.

 

روستای کشار سفلی و علیا


 

روستای کشار سفلی و علیا

 

 

روستای کشار سفلی و علیا