حرکت خاص برای استقلالی‌ها ؛ لبخند رضایت در اردوی آبی‌ها