تصمیم عجیب ساپینتو درباره ستاره استقلال | خط قرمز دور ستاره کلیدی برای دربی