شهرخبر

3 پرچم معتبر دزدان دریایی در جهان!+ عکس

قطعا دزدان دریایی در زمان خود هرگز تصورش را نمی کردند که روزی از مفهوم معتربرترین برای معرفی پرچم های آن ها استفاده شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصر ایران،  پرچم اول  از چپ در  موزه دزدان دریایی  آگوستین تگزاس(آمریکا) نگهداری می شود. براساس اطلاعات و ادعای موزه، این پرچم به سال 1850 میلادی مربوط می شود. برخی منتقدان این پرچم را فاقد ارزش تاریخی می دانند و آن را به عنوان راهی برای جذب گردشگر مورد ارزیابی قرار می دهند اما به هر ترتیب موزه ادعای خود را به طور رسمی در اطلاعات این پرچم ثبت کرده است.

پرچم وسط  با تم قرمز رنگ، مالک خصوصی دارد اما برای نمایش به  موزه نیروی دریایی پادشاهی  در پورتسموث انگلیسی امانت داده شده و تاریخ آن به 1780 میلادی نسبت داده شده است.

پرچم سمت راست  در  موزه دریایی  الند فنلاند نگهداری می شود و قدمت آن حدود 200 سال ذکر شده است.

پرچم دزدان دریایی