شهرخبر

این موشکِ ایرانی در سرزمین دشمن به ۸۰ راکت تبدیل می شود/ فیلم

سردار حاجی‌زاده گفت: یک موشکِ خرمشهر در سرزمین دشمن تبدیل به ۸۰۰۰ راکت می‌شود و به ۸۰۰۰ هدف برخورد می کند.

این موشکِ ایرانی در سرزمین دشمن به ۸۰ راکت تبدیل می شود/ فیلم