شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#کارگران#پوشش#مجموعه#شورای عالی

این مافیا دستمزد کارگران را تعیین می‌کند + ویدئو

این مافیا دستمزد کارگران را تعیین می‌کند + ویدئو