دعوت تاج از نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه فدراسیون عمان برای تماشای دربی