مجوز یک شرکت خدمات دهی هوایی تعلیق شد | اطلاعیه سازمان هواپیمایی