مرزبانان با قاچاقچیان درگیر شدند، طالبانِ بی‌اطلاع هم به طرف ایرانی‌ها تیراندازی کرد