جزئیاتی جدید از علل درگیری ایران و طالبان؛ مرزبانان با قاچاقچیان درگیر شدند، طالبانِ بی‌اطلاع هم به طرف نیرو‌های‌ایرانی تیراندازی کرد