ویدیو| خلاصه دیدار بارسلونا ۳ - مایورکا ۰ / دبل آنسو فاتی در شب خداحافظی جوردی آلبا و سرخیو بوسکتس از نیوکمپ