با شمارش ۹۸/۲۲ درصد آرا در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان ۵۲/۱۲ درصد و قلیچداراوغلو ۴۷/۸۸ درصد آرا را کسب کرده‌اند.