شهرخبر

کارگران سیلوی تهران: اضافه حقوق ما را بدهید!

تحصن کارگران سیلوی تهران به خشونت کشیده شد.

به گزارش اطلاعات آنلاین، روزنامه اطلاعات ۶ خرداد ۱۳۳۲ گزارشی مصور منتشر کرده از تحصن کارگران سیلوی تهران. در این گزارش آمده که کارگران خواستار افزایش حقوق خود بودند که با حضور نیرو‌های انتظامی، تحصن به خشونت کشیده شد. گزارش اطلاعات را بخوانید.