کارشناس داوری علیه ساپینتو و استقلالی ها : به درخواست باشگاه استقلال نباید توجه کرد