شهرخبر

خسارت میلیاردی تگرگ و برف بی‌موقع به کشاورزان خوی + فیلم

خسارت میلیاردی تگرگ و برف بی‌موقع به کشاورزان خوی + فیلم

ایسنا: امینی با بیان اینکه ارزیابی های نهایی از آخرین وضعیت اراضی در دست انجام اقدام است، اظهار کرد: در اثر بارش تگرگ در بخش فیرورق و صفاییه خوی به ۹۰۰ هکتار از اراضی خوی خسارت وارد شده است.

وی تصریح کرد : ۸۴۰ هکتار از اراضی فیرورق که ۱۴۰ هکتار آن زراعی و ۷۰۰ هکتار آن باغی در اثر بارش تگرگ دچار خسارت شده اند و زمین های زراعی دیم روستاهای میدان و قوردیک نیز در حدود ۶۰ هکتار خسارت دیدند.

امینی در خصوص عمل نکردن سامانه های ضد تگرگ نیز اظهار کرد: بخاطر فشار افکار عمومی که می گفتند سامانه های ضد تگرگ جلو بارش باران را می‌گیرند متاسفانه این سامانه ها در زمان بارش کار نمی کردند.