برای ماندن در استقلال شرط دارم/ برخی مدیران از شکست تیم خوشحال می‌شدند