نمادهای فولاد، فملی و نماد کگل بیشترین تأثیر منفی را روی بازار روز قبل داشتند. 

در عرضه اولیه نماد عالیس ۷۲ صندوق و بیش از ۱ میلیون و ۶۹۳ هزار نفر کد حقیقی شرکت کردند.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (کنور) با افت بیش از ۳۰ درصدی در سود خالص نسبت به مدت مشابه سال پیش همراه شده است. 

نماد پتروشیمی زاگرس در اردیبهشت توانست ۳۰ درصد بیشتر از فروردین فروش ماهانه ثبت کند تا در مقابل هم گروهی این نماد یعنی پتروشیمی شفن با کاهش ۳۰ درصدی در فروش ماهانه نسبت به فروردین همراه شود.

نماد دکوثر هم از پذیرش اعتراض در خصوص رأی دادگاه بدوی خود، در مورد طرح دعوای علیه این شرکت خبر داده است.