به گزارش اکوایران؛ محمود نجفی عرب امروز به تنهایی خود را کاندیدای ریاست برای اتاق تهران معرفی کرد و با 32 رای به کرسی رسید.

 دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور 20 اسفند برگزار شد و در این مرحله از انتخابات فهرست اعضای ائتلاف برای فردا تمام ۴۰ کرسی بخش خصوصی را به دست آورد با این شرایط از همان ابتدا مشخص بود که کرسی ریاست اتاق به یکی از اعضای ائتلاف برای فردا خواهد رسید.  

این خبر در حال تکمیل است.