شهرخبر

مدارس دولتی سه شیفته می شوند؟

دردسر بزرگ برای دولت / شهریه سنگین مدارس همه را غافل گیر کرد

اقتصاد 100 - افزایش شهریه های مدارس به خصوص مدارس غیر دولتی چه میزان بوده و چه تبعاتی برای مدارس دولتی به دنبال خواهد داشت؟

دردسر بزرگ برای دولت / شهریه سنگین مدارس همه را غافل گیر کرد

کامبیز افضلی فر از مدیران آموزش مدارس غیر دولتی مقطع متوسطه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد 100 در پاسخ به این سئوال گفت: شهریه مدارس در سال جاری به دیلی افزایش هزینه اجاره و مالیات نباید کمتر از ۹۰ درصد افزایش پیدا کند. متوسط شهریه در دبستان‌های تهران حدود ۲۲ میلیون تومان است که با احتساب ۹۰ درصد، حدود ۱۸ میلیون افزایش شهریه خواهد داشت. همچنین در مدارس متوسطه اول شهریه با احتساب۹۰ درصد یک افزایش ۲۵ میلیونی خواهد داشت که درآخر به حدود ۴۵ میلیون تومان و در متوسطه دوم این عدد ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان است که در آخر به حدود ۵۵ تا ۵۷ میلیون خواهد رسید.

وی پیش بینی کرد با این افزایش ها در سال آینده در مناطق کمتر برخوردار پایتخت و در بسیاری از شهرستان ها شاهد افزایش تقاضا برای ثبت نام در مدارس دولتی خواهیم بود و همین مسئله می تواند منجر به سه شیفته شدن مدارس دولتی در سال آینده شود.

مشروح گزارش را اینجا بخوانید.