نقل و انتقالات پرسپولیس| اولین خروجی پرسپولیس مشخص شد