شهرخبر

اتاق بازرگانی علت اصلی عقب‌ماندگی تجاری کشور

جلیل جلالی‌فر گفت: ضعف عملکرد اتاق بازرگانی ایران علت اصلی عقب‌ماندگی کشور در تجارت است.