در همین رابطه، علیرضا توکلی کاشی کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به این نکته که احتمالا به دلیل هزینه بالای بنگاه ها در کف نرخ تورم در سال جاری حدودا در محدوده ۳۰ درصد است به اکو ایران گفت: انتظار نمی رود که نرخ اوراق در سال جاری از سطح ۲۷ تا ۲۶ درصد کمتر شود.