در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۳۱ میلیون مشترک بخش خانگی که کمتر از ۵/ ۲ برابر الگوی مصرف اعلامی، مصرف داشته باشند می‌توانند به صورت پلکانی از ۵۰۰ تومان تا ۲ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت پاداش دریافت کنند.

اما سوال اینجاست که منابع این طرح از کجا تامین خواهد شد؟ مدیریت مصرف در سال گذشته چه دستاوردی برای صنعت برق داشته است؟ برنامه وزارت نیرو برای خاموشی صنایع چه خواهد بود؟ و از همه مهمتر اینکه، چرا وزارت نیرو در سال‌های اخیر بر مدیریت مصرف تمرکز کرده نه بر توسعه و تولید برق؟

سخنگوی صنعت برق، مصطفی رجبی مشهدی در اکونیروی این هفته به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.